Równania i nierównosci.
*zad.35.
W pewnym stopie trzech metali stosunek wagowy metali A , B i C wynosi 13:4:3.
Chcemy otrzymac 400kg tego stopu . Ile kg. kazdego ze skladników nalezy uzyc ?
*zad.36.
Stosunek dlugosci boków czworokata wynosi 2 1/2: 2 : 1 1/2 :3 . Najdluzszy bok tego czworokata jest dluzszy od najkrótszego boku o 6 dm. Oblicz obwód czworokata w skali 1:3.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T12:15:30+01:00
Stosunek
13:4:3
400kg stopu

13+4+3=20 - tak po prostu oblicza się ze stosunku wartości
400/20=20

A=13*20=260 kg
B=4*20=80 kg
C=3*20=60 kg
Zad 2.
2½:2:1½:3
1½- najkrótszy
3- najdłuższy 3-1½=1½ 1½=6dm / :3
½=2dm
boki czworokąta: 10dm,8dm,6dm i 12dm

Obwód w skali 1:3
(10+8+6+12):3
36:3=12
Obwód w skali 1:3 =12 dm