Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T19:23:36+02:00
Kwas siarkowy (IV) - H₂SO₃ -> 2H+ + SO₃⁻²
siarkowodorowy - H₂S -> 2H⁺ + S⁻²
azotowy (V) - HNO₃ -> H⁺ + NO₃⁻
węglowy - H₂CO₃ -> 2H⁺ + CO₃⁻²
azotowy (III) - HNO₂ -> H⁺ + NO₂⁻
siarkowy (VI) - H₂SO₄ -> 2H⁺ + SO₄⁻²
fosforowy (V) - H₃PO₄ -> 3H⁺ + PO₄⁻³
chlorowodorowy - HCl -> H⁺ + Cl⁻
43 4 43
2009-10-24T19:39:10+02:00
H₂SO₃ -> 2H+ + SO₃²⁻
H₂S -> 2H+ + S²⁻
HNO₃ -> H+ + CO₃²⁻
H₂CO₃ -> 2H+ + CO₃²⁻
HNO₂ -> H+ + NO₂⁻
H₂SO₄ -> 2H+ + SO₄²⁻
H₃PO₄ -> 3H+ + PO₄³⁻
HCL -> H+ + CL⁻
21 3 21