POMOCY!!!!
Rozwiąż krzyżówkę.
1.Przez nie Jezus nas zbawił (odczuwa je każdy chory). 10 LITER
2.Komunia św. udzielana osobie umierajacej. 6 LITER
3.Bezżeństwo. 7 LITER
4.Ugoda, ustępstwo. 9 LITER
5.Jedna z cech małżeństwa chrześcijańskiego. 15 LITER
6.Owoc Ducha Świętego. 8 LITER
7.Szkoła, w której uczą się przyszli księża. 10 LITER
8.Kleryk, który przyjął pierwszy stopień święceń kapłańskich. 6 LITER
9.Inaczej kapłan (skojarz z prezbiterium). 9 LITER
10.Kieruje diecezją. 6 LITER
11.,,Mebel" do spowiedzi. 11 LITER
12.Powrót do Boga. 10 LITER
13.Stół w kościele. 6 LITER
14.Dzień, w którym Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii. 8 LITER
15.Jeden z darów Ducha Świętego. 9 LITER
16.Pielgrzym. 6 LITER
17.Wyznanie grzechów przed kapłanem w celu uzyskania rozgrzeszenia. 8 LITER
18.Jego płomienie są symbolem Ducha Świętego. 5 LITER
Proszę, czekam na odpowiedź. Z góry wszystkim dziękuję :):):)

2

Odpowiedzi

2010-03-13T12:13:36+01:00
1. Cierpienie
2. Wiatyk
3. Celibat
4. Kompromis
5.Nierozerwalność
6. Czystość
7.Seminarium
8.Diakon
9.Prezbiter
10.Dziekan
11.Konfesjonał
12.
13.Ołtarz
14.Czwartek
15.Pobożność
16.Pątnik
17.Spowiedź
18.Ogień
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T12:40:40+01:00
1. Cierpienie
2. Wiatyk
3. Celibat
4. Kompromis
5.Nierozerwalność
6. Czystość
7.Seminarium
8.Diakon
9.Prezbiter
10.Dziekan
11.Konfesjonał
12.Nawrócenie
13.Ołtarz
14.Czwartek
15.Pobożność


mam nadzieję ,że pomogłam i liczę na naj : **
16.Pątnik
17.Spowiedź
18.Ogień
13 4 13