Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [z 1997 roku] napisz, które artykuły z rozdziału I mówią o:

a) zasadzie podziału władzy
b) zasadzie suwerenności
c) zasadzie konstytucjonalizmu
d) zasadzie samorządności
e) zasadzie pluralizmu
f) zasadzie prawa państwa

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T12:18:14+01:00
A) Art. 10.
b) Art. 4.
c) Art. 8
d) Art. 15 i 16
e) Art. 11 i Art. 13
f) Art. 2.

Konstytucja: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

:)