1) Do jakiej grupy ludności należą mieszkańcy Egiptu?

2) Wyjaśnij dlaczego rolnictwo w starożytnym Egipcie było uzależnione od wylewów Nilu.

3) Przedstaw korzyści, jakie przyniosła budowa tamy w Asuanie.

4) Wymień niekorzystne zjawiska, które pojawiły się w następstwie przegrodzenia Nilu Wielką Tamą Asuańską.

5) Wymień najważniejsze surowce mineralne eksploatowane w Egipcie.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T12:23:54+01:00
1) Egipt zamieszkują Arabowie, Berbery i Nubijczycy.
2) Ponieważ wylewy Nilu sprzyjają uzyskiwaniu dużych zbiorów.
3) *uregulowanie wylewów Nilu
* wyeliminowanie powodzi
*wzrost zbiorów
*wybudowanie tam elektrowni, a co z tym się wiąże powiększenie powierzchni pod uprawy
*Nil stał się rzeką żeglowną przez cały rok
*rozwój transportu i turystyki
4) *obniżenie żyzności gleb-należało wtedy sztucznie nawozić
*niszczenie się delty rzeki przez cofanie się linii brzegowej
*kosztownie przeniesienie zabytków starożytnego Egiptu z obszarów zalanych wodą
*przeniesiono również wiele tysięcy ludzi
5)gaz ziemny, ropa naftowa
  • appa
  • Początkujący
2010-03-13T12:31:40+01:00
1.) egipcjanie/arabowie
2.)Ponieważ w egipcie deszcze padają bardzo rzadko, więc wylewy Nilu, powtarzające się co roku od czerwca do października były prawdziwym dobrodziejstwem, gdyż dostarczały wilgoci niezbędnej do uprawy roli.
3.)Tama umożliwia regulację poziomu wody na Nilu, poniżej Asuanu. Pozwoliła między innymi na zmniejszenie efektów powodzi w latach 1964 oraz 1973, a także susz w latach 1972-1973 i 1983-1984. Ponadto, umożliwiła rozwój rybołówstwa w obrębie Jeziora Nasera.
4.)Z biegiem czasu oprócz korzyści tama ujawniła również wiele problemów. Abstrahując od konieczności przesiedlenia podczas jej budowy 60.000 ludzi, najbardziej brzemiennym w skutki okazało się zatrzymywanie przez nią żyznych namułów, które od tysiącleci umożliwiały rozwój rolnictwa w Delcie Nilu. Rosnący dotąd dzięki osadom żyzny obszar będzie się teraz stopniowo kurczyć, już rozpoczęło się jałowienie i erozja gleby w Delcie oraz na brzegach Nilu powyżej. Brak piasku niesionego przez Nil oznacza erozję barier brzegowych w całej wschodniej części Morza Śródziemnego, co w przypadku Egiptu przyniesie zanik rybołówstwa na słonych jeziorach przybrzeżnych, w tej chwili stanowiącego największe źródło ryb, oraz rosnące zasolenie pól Delty na których aktualnie uprawiany jest ryż. Kolejnymi kłopotami jest upadek tradycyjnego budownictwa (wypalanie cegieł) oraz rosnące zanieczyszczenie środowiska nawozami sztucznymi, którymi rolnicy są zmuszeni zastępować nilowe namuły. Budowa tamy wywarła zauważalny wpływ na całą wschodnią części Morza Środziemnego (zmiany w zasoleniu morza, ubożenie ekosystemu, zmniejszanie się połowów ryb).
5.)Głównym bogactwem naturalnym Egiptu jest Ropa naftowa i gaz ziemny (eksploatowane w północnej części kraju). Wśród pozostałych surowców mineralnych duże znaczenie ma dla Egiptu eksploatacja rud żelaza, manganu i fosforytów.

pzdr.