Odpowiedzi

2010-03-13T12:23:57+01:00
Lis i Dzięcioł
Lis : Pożywienie: ssaki (głównie gryzonie), ptaki, padlina, czasem gady, bezkręgowce, i pokarm roślinny (jagody, orzechy)

Dane liczbowe: długość bez ogona: od 44 do 95 cm, długość ogona: od 27 do 63 cm, wysokość w kłębie: 35 do 50 cm, masa ciała: od 2,2 do 10 kg, ciąża: 52 dni ilość szczeniąt w miocie: od 1 do 10, zwykle 4 do 8,

Dzięcioł : Cechy gatunku
Słabo zaznaczony dymorfizm płciowy. Samiec ma na głowie czerwoną czapeczkę, a samica białe czoło i czarną potylicę. U obu płci kark i kuper czarne, grzbiet w biało-czarne poprzeczne pasy. Skrzydła czarne z sześcioma białymi pręgami. Ogon czarny, lecz skrajne sterówki biało-czarne. Boki głowy i spód ciała białe. Na spodzie podłużne ciemne smugi.
Wymiary średnie

* Długość ciała ok. 14–16 cm
* Rozpiętość skrzydeł ok. 28–39 cm
* Masa ok. 16–26 g.

Biotop
Luźne drzewostany, obrzeża lasów, parki, ogrody i aleje oraz nadrzeczne zarośla.
Gniazdo
W samodzielnie wykutej dziupli, w miękkim drewnie, również chętnie zajmuje skrzynki lęgowe.
Jaja
Jeden lęg w roku. W maju–czerwcu składa 5 do 6 jaj.
Wysiadywanie i pisklęta
Jaja wysiadywane są przez okres około 14 dni przez obydwoje rodziców. Pisklęta opuszczają gniazdo po około 21 dniach.
Pożywienie
Owady, zaś zimą drobne nasiona.
Ochrona
W Polsce objęty ochroną gatunkową ścisłą.
2010-03-13T12:34:15+01:00
Ptak to:
sowa uszata
żyje w lasach liściastych i iglastych, na obszarze całego kraju. Jak wszystkie sowy jest aktywna w nocy. W ciągu dnia odpoczywa na drzewach. Okres gniazdowania: kwiecień - maj (czerwiec). Gnieździ się w lasach. Nie buduje własnego gniazda, lecz wykorzystuje opuszczone gniazda drapieżników, wron i sójek. W kwietniu i maju znosi 4-6 kulistych, białych jaj (czasami znosi jaja po raz drugi w czerwcu), które wysiaduje tylko samica około 30 dni. Pisklęta są rzekomymi gniazdownikami, okryte białym puchem, pozostają w gnieździe około 30 dni.
zwierzę to:
dzik
W Polsce dzik jest pospolitym przedstawicielem tzw. zwierzyny czarnej, podlega sezonowej ochronie. Samica dzika nazywana jest lochą, samiec odyńcem, a młode warchlakiem, warchlak o charakterystycznym paskowym umaszczeniu – pasiakiem.
W Polsce bardzo licznie występuje na terenie całego kraju, w Tatrach nieliczny, dochodzi do górnej granicy lasu, powyżej 1400 m n.p.m. Największe odnotowane przez inspekcje lasów państwowych skupisko dzików w Polsce znajduje się w Siecieborzycach