1. Na podstawie mapy Polski wymień po dwa obszary
o największym i najmniejszym pogłowiu trzody chlewnej.
a) Obszary o największym pogłowiu trzody chlewnej.
b) Obszary o najmniejszym pogłowiu trzody chlewnej.

2.Na podstawie mapy Polski wymień po dwa obszary
o największym i najmniejszym pogłowiu bydła.
a) Obszary o największym pogłowiu bydła.
b) Obszary o najmniejszym pogłowiu bydła.
1

Odpowiedzi

2010-03-13T12:32:56+01:00
Trzoda chlewna
Najwyższa obsada występuje w woj. wielkopolskim i kujawsko-pomorskim Najniższa obsada występuje w woj. podkarpackim, małopolskim i dolnośląskim.

bydło
Najwięcej sztuk na 100 ha użytkowanych rolniczo jest w woj. podlaskim oraz w woj. małopolskim . Najwyższa obsada występuje w woj. lubuskim i zachodniopomorskim
6 4 6