Bardzo proszę o szybkie rozwiązanie!
Jeżeli będzie trzeba dam więcej punktów.
Bardzo proszę, aby odpowiedzi były prawidłowe!
Jeżeli jesteś Ekspertem rozwiąż moje zadania!
Jest ich kilka.
Nie mam więcej punktów na koncie więc daje 10.
Wpisz odpowiednie liczby:
3 centymetry to ............ decymetra.
1 centymetr to ............. decymetra.
9 centymetrów to ........... decymetra.
wpisz odpowiednie liczby:
1mm= ........... cm
1cm=.......m
1m=.........km
3mm=.......cm
3cm=.........m
7m=....km
7mm=.......cm
9cm=.......m
35m=.......km 1dag=....kg
1g=...kg
1kg=...kg
1kg=.....t
7dag=.....kg
13g=......kg
73kg=...t
18dag=... kg
250g=.....kg
125kg=....t

3

Odpowiedzi

2010-03-13T12:28:41+01:00
3 centymetry to 0,3 decymetra.
1 centymetr to 0,1 decymetra.
9 centymetrów to 0,9 decymetra.
wpisz odpowiednie liczby:
1mm=0,1 cm
1cm=.0,01m
1m=0,001km
3mm=0,3.cm
3cm=0,03.m
7m=0,007km
7mm=0,07.cm
9cm=0,09m
35m=0,35km 1dag=0,1kg
1g=0,001kg
1kg=1kg
1kg=0,001t
7dag=0,07kg
13g=0,13kg
73kg=0,73t
18dag=0,18 kg
250g=0,25kg
125kg=.0,125t


prosze o punkty.. napewno dobrze:*
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T12:30:42+01:00
1mm=0,1 cm
1cm=0,01m
1m=0,001km
3mm=0,3cm
3cm=0,03m
7m=0,007km
7mm=0,7cm
9cm=0,09m
35m=0,035km
1dag=0,01kg
1g=0,001kg
1kg=100dag
1kg=0,001t
7dag=0,07kg
13g=0,013kg
73kg=0,073t
18dag=0,18 kg
250g=0,25kg
125kg=0,25t

3 centymetry to 0,3 decymetra.
1 centymetr to 0,1 decymetra.
9 centymetrów to 0,9 decymetra.
1 5 1
2010-03-13T12:55:35+01:00
3 centymetry to 0,3 decymetra.
1 centymetr to 0,1 decymetra.
9 centymetrów to 0,9decymetra.
wpisz odpowiednie liczby:
1mm= 0,1 cm
1cm=100m
1m=0,001km
3mm=0,3cm
3cm=0,03m
7m=0,007km
7mm=0,7cm
9cm=0,009m
35m=0,035km 1dag=0,01kg
1g=0,001kg
1kg=1kg
1kg=0,001t
7dag=0,07kg
13g=0,013,kg
73kg=0,073t
18dag=0,18kg
250g=0,250kg
125kg=0,125t
1 5 1