Zad.1
Między okładkami kondensatora, naładowanego do napięcia 220 V, pod wpływem pola elektrostatycznego został przemieszczony pewien ładunek. Jaka była wartość tego ładunku, jeżeli siły pola wykonały pracę 4,4 J?
zad. 2
Między okładki kondensatora powietrznego dostał się naelektryzowany pyłek o ładunku 0,000002 C i masie 0,001 g. Jakie przyspieszenie uzyska pyłek pod wpływem pola elektrostatycznego o natężeniu 200 N/C?

1

Odpowiedzi

2010-03-13T12:35:55+01:00
W=qU
4,4J = q*220 V
q=4,4J/220 V = 0,02 C

Zad 2
działająca siła od pola nadaje przyspieszenie ładunkowi
qE=ma q-ładunek E-natężenie pola, m-masa, a-przyspieszenie =?
a=qE/m
m=0,001 g = 0,000001 kg
a=0,000002*200/0,000001 = 400 m/s2
10 4 10