Napisz w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconej jonowej równania reakcji zobojętniania wodorotlenków potasu i baru kwasami siarkowodorowym i azotowym(V)

a) KOH + H₂S ------>
.............................
.................................

b) Ba(OH)₂ + H₂S -------->
...............................
.................................

c) ...............................
.............. -------> K+ + NO₃- + H₂O
....................................

d) ...................................
....................................
OH- + H+ ----> H₂O

Błagam o odpowiedź!! :)

1

Odpowiedzi

2010-03-13T12:46:35+01:00
A) 2KOH + H₂S ------> K₂S + 2H₂O
2K+ + 2OH- + 2H+ + S²- ---> 2K+ + S²- + 2H₂O
2OH- + 2H+ ---> 2H₂O

b) Ba(OH)₂ + H₂S --------> BaS + 2H₂O
Ba²+ + 2OH- + 2H+ + S²- ---> Ba²+ + S²- + 2H₂O
2OH- + 2H+ ---> 2H₂O

c) KOH + HNO₃ ---> KNO₃ + H₂O
K+ + OH- + H+ + NO₃- -------> K+ + NO₃- + H₂O
OH- + H+ ---> H₂O

d) Ba(OH)₂ + 2HNO₃ ---> Ba(NO₃)₂ + 2H₂O
Ba²+ + 2OH- + 2H+ + 2NO₃- ---> Ba²+ + 2NO₃- + 2H₂O
OH- + H+ ----> H₂O