Błagam o pomoc niewiem jak zrobiĆ. !
1. Oblicz :
a) ( 2 ⁻¹ + 3 ⁻¹) ⁻¹
b) ( 0,5) ⁻² - 0,3 ⁻³ - 1⁻⁵
c) ( ⅘) ⁻¹ + ( - 2⅔) ⁻²
2. Zapisz w postaci potęgi i oblicz.
a) 7² * 7 * 7⁰ * 7¹
b) 0,2 ⁻² * 0,2⁻³ * -0,2 * 0,2⁻⁶
c) ( 2/7 )⁻³ * (2/7 )⁴
d) ( ⅗) ⁻¹¹ * 0,6⁹ * ( ⅗)³
e) 13⁷:13⁸
f) ( 2¼)⁹ : (2,25)¹⁰
3. Zapisz w postaci potęgi i oblicz
a) ((-1,2)²)⁻¹
b) (((3 12/7 )⁵)⁰)⁻¹¹
c) ((( -2,49)¹)⁻¹)⁻¹
d) ((-½) ²)⁻¹ * ( - ½)
Daje naj !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-13T13:25:43+01:00
Zad 1
A)(2 do -1 + 3do-1)do -1= (1/2+1/3)do -1=(3/6+2/6)do-1=(5/6)do-1=6/5=1i1/5
B)( 0,5) ⁻² - 0,3 ⁻³ - 1⁻⁵=2 do kwdratu-3do 3-1do5=4-27-1=-24
C)( ⅘) ⁻¹ + ( - 2⅔) ⁻²=5/4+(12/5)do-2=(5/4)+(25/144)=180/144+25/144=205/144=1i61/144
Zad2
a)7² * 7 * 7⁰ * 7¹=7 do potegi 4=2401
B)
c)) ( 2/7 )⁻³ * (2/7 )⁴=2/7do-3+4=2/7do1=2/7
D)
e) 13⁷:13⁸=13 do7-8=13do-1=1/13
F) ( 2¼)⁹ : (2,25)¹⁰=2,25do9-10=2,25do-1=4/9
zad3
a) ((-1,2)²)⁻¹=(144/100)do-1=100/144
b)
C)((( -2,49)¹)⁻¹)⁻¹=((-2,49)do-1)do-1=(-100/249)do-1=(-249/100)=-2,49
d) ((-½) ²)⁻¹ * ( - ½)=(1/4)do-1*(-1/2)=4*(-1/2)=-2
1 5 1