1.Ułóż równania reakcji syntezy :
a) chlorku magnezu
b) chlorku chromu(III)
c) chlorku potasu
d) siarczku glinu

2. Ułóż równanie reakcji chemicznej kwasu solnego z węglanem sodu, wiedząc, że jednym z produktów jest bezbarwny gaz powodujący mętnienie wody wapiennej.

1

Odpowiedzi

2012-02-07T11:00:19+01:00

1)

a) Mg + Cl₂ ⇒ MgCl₂

b) 2 Cr + 3 Cl₂ ⇒ 2 CrCl₃

c) 2 K + Cl₂ ⇒ 2 KCl

d) 2 Al + 3 S ⇒ Al₂S₃

 

2)

2 HCl + Na₂CO₃ ⇒ 2 NaCl + CO₂ + H₂O

 

CO₂ - tlenek węgla (IV) powodujący mętnienie wody wapiennej

10 2 10