1. Wytłumacz, dlaczego mszaki sa roslinami o malych rozmiarach.

2. Przez zarodniki rozmnażają sie:
a)paprotniki i nagonasienne
b)mszaki i okrytonasienne
c)paprotniki i mszaki

3. Nasiona wystepuja u:
a) paprotników i nagonasiennych
b) nagonasiennych i okrytonasiennych
c) paprotników i mszaków

4. Do świata roślin zaliczamy nastepujące grupy:.............................................................

5. Pierwszymi roślinami lądowymi były:................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T13:18:50+01:00
2.c
3.c
4. -zielenice
-zarodnikowe : mszaki i paprotniki
-nasienne: nago i okryto nasienne
5. chyba mszaki