Odpowiedzi

2010-03-13T12:48:17+01:00
Po okresie II wojny światowej nastał czas odbudowy Polski, przy czym pierwsze lata do ok. 1950 r. związane były z masowymi przemieszczeniami ludności. W tym czasie wysiedlonych zostało ok. 2,9 mln osób, a do kraju powróciło ok. 4,4 mln repatriantów. W późniejszych latach również zwiększała się liczba ludności, co było wynikiem przyrostu naturalnego. Do roku 1950 charakteryzował się on ciągłym wzrostem; następnie do roku 1958 utrzymywał się mniej więcej na tym samym poziomie, przy czym w latach 1953 i 1955 osiągnął rekordową wielkość, ok. 530 tys. osób rocznie. W kolejnych latach przyrost naturalny zaczął się obniżać, a spowodowane to było spadkiem liczby urodzeń. Od roku 1984 przyrost naturalny znowu zaczął ulegać spadkowi, natomiast normować się zaczął po roku 1994.
1 1 1