Jeżeli zwiększymy odległością miedzy dwiema naelektryzowanymi kulkami, to siły ich wzajemnego oddziaływania:
a)wzrosną, jeżeli kulki są naelektryzowane jednoimiennie
b)wzrosną, jeżeli kulki są naelektryzowane różnoimiennie
c)wzrosną niezależnie od znaku ładunków kulek
d)zmaleją niezależnie od znaku ładunków kulek

1

Odpowiedzi