Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania :
a) Średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.
b) Średnia arytmetyczna trzech liczb : liczby y, trzykrotności liczby y i liczby o 10 większej od y wynosi 16.
c) Do liczby 15 dodano liczbe y, a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T12:49:15+01:00
X + (x+7)
---------- = 20 / * 2
2
x+x+7 = 40
2x = 40 - 7
2x = 33 / : 2
x = 11,5

y + 3y + (y+10)
------------------ = 16 /*3
3

y+3y+y+10 = 48
5y = 38 / : 5
y = 7,615 + y = 51 - y

y+y = 51 - 15
2y = 36 / : 2
y = 13
2 4 2