1. Ile wody należy dodać do 320cm sześciennych 0,86molowego roztworu, aby otrzymać 0,56 molowy roztwór ?
2. Oblicz Cp roztworu zawierającego 4gramy jodu : 160cm sześciennych chloroformu o gęstości 1,49 g/cm sześcienny.
3. Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 120g ZnSO4 w 500g H2O o gęstości= 1,1g/cm3.
4.Ile gramów 6% roztworu wodorotlenku wapnia można zobojętnić za pomocą 150 cm3 1,5 mol roztworu HNO3 ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T13:24:44+01:00
Zadanie 1.
0,86mol → 0,56= 1
.\ metoda /
.. 0,56mol
./ krzyżowa\
0 mol H₂O → 0,3= 0,535

Stosunek roztworu do H₂O 1:0,535

1 → 320 cm³ 0,86 molowy roztwór
0,535 → x

x= 320 x 0,535
x= 171,2 cm³ H₂O

Zadanie 2.

Cp= m ÷ mr x 100%

mr= 160cm³ x 1,49g
mr= 238,4g

Cp= 4 ÷ 238,4
Cp= 1,68% roztwór

Zadanie 3.

ZnSO₄= 161,5 g/mol

1 mol→ 161,5 g
120 g → x moli

x= 0,74 mola

objętość H₂O:
V= 500 ÷ 1,1
V= 454,54 cm³

Cn= n ÷ V
Cn= 0,74 ÷ 454,54
Cn= 1,628 mola/dm³

Zadanie 4.

Ca(OH₂) + 2 HNO₃ → Ca(NO₃)₂ + 2 H₂O
1 mol Ca(OH₂) → 2 mole HNO₃

150 cm³ x 1,5 mola = 0,225 mola HNO₃
1 → 2
x → 0,225
x= 0,1125 mola Ca(OH₂)

1 mol → 74 g
0,1125 mol → x g
x= 8,325 g

8,325g → 6%
100% → x g
x= 138,75g 6% Ca(OH₂)

Odpowiedź: za pomocą 150 cm³ 1,5 mol roztworu HNO3 można zoobojętnić 138,75g 6% roztworu Ca(OH₂).
1 5 1