Odpowiedzi

2010-03-13T16:00:18+01:00
1)Słowo radio ma w języku polskim kilka znaczeń, z których najczęściej spotykane, to:
Radiofonia, czyli system rozpowszechniania drogą radiową publicznie dostępnych audycji.
Instytucja opracowująca i nadająca program radiowy. Zazwyczaj dysponuje własnym studiem radiowym, aparaturą do rejestracji i obróbki dźwięku oraz nadajnikiem.
(przykład: Radio Wolna Europa, Polskie Radio).
radioodbiornik – urządzenie umożliwiające odbiór i odsłuchiwanie audycji radiowych.
(przykład: Włączyć radio. Radio grało na cały regulator. Radio tranzystorowe).
radiostacja, radiotelefon, CB radio – urządzenie służące do prowadzenia łączności radiowej.
(przykład: Dalsze informacje otrzymacie przez radio).
Aparatura do zdalnego sterowania urządzeń, np. modeli
2 )Tesla opracował konstrukcję cewki wysokonapięciowej, wysyłającej silne fale elektromagnetyczne i zaczął pracować nad urządzeniem, które mogłoby te fale odbierać. Jego patent na urządzenie do przesyłania i odbioru fal elektromagnetycznych był gotowy w 1900 roku, jednak ubiegł go w tym o kilka dni Marconi. Tesla walczył z Marconim o patent na radio, dowodząc, że wynalazek Marconiego stosuje bez jego zgody wcześniej opatentowaną przez Teslę cewkę, ale długie procesowanie się doprowadziło Teslę do bankructwa. Ostatecznie dobił Teslę fakt przyznania Marconiemu nagrody Nobla za skonstruowanie radia, mimo iż korzystał on przy tym z teorii stworzonych przez Teslę. Ironią losu jest to, że ostatecznie odwołanie Tesli w sprawie patentu na radio do sądu najwyższego USA zostało wygrane już po śmierci samego Tesli w 1943 roku.
10 3 10