Odpowiedzi

2010-03-13T13:36:18+01:00
1.
Dane:
m parafiny - 2,7 g
m lodu - 7,2 kg = 7200g
V parafiny - 3 cm3 = 0.000003 m3
V wody lodu = 8 dm 3 = 0.008 m3

Szukane:
d lodu =?
d parafiny=?

Wzór:
d = m : V

Rozw.

d parafiny = 2,7 : 0.000003 = 900000 [g/m³]
d lodu = 7,2 : 0,008 = 900 [g/m³]

d parafiny : d lodu
900000 : 900 = 1000

Odp. gęstość lodu jest 1000 razy mniejsza niż gęstość parafiny.

2.
Dane:
m = 158g
d = 7,9 g/cm³

Szukane:
V = ?

Wzór:
V = d : m

Rozw.

V = 7,9 : 158 [g/cm³ : g = cm³]
V = 0,05 [cm³]

Odp. Objętość tej kuli wynosi 0,05 cm³

3.
Wydaje mi sie, że 0.

Zadania z kinetyki.
1.
Dane:
t = 5s
a = 20m/s²

Szukane:
s = ?

Wzór:
s = ½a x t²

Rozw.
s = ½ x 20 x 5² [m/s² x s² = m]
s = 10 x 25
s = 250 [m]

Odp. Rakieta przebywa drogę 250 metrów.

2.
Dane:
s = 500m
t = 5s

Szukane:
V = ?

Wzór:
V = s : t

Rozw.
V = 500 : 5 [s/m]
V = 100 [m/s]

Odp.Szybkość samochodu wynosi 100 m/s.

3.
Dane:
t = 5s
s = 75m

Szukane:
a = ?
V = ?

Wzór:
V = s : t
a = V : t

Rozw.
V = 75 : 5 [m/s]
V = 15 [m/s]

a = 15 : 5 [m/s : s = m/s²]
a = 3 [m/s²]

Odp. Przyspieszenie ciała wynosi 3 m/s².

4.
ΔV = 72 - 9 = 63[m/s]
a = 2 [m/s²]

Szukane:
t = ?

Wzór:
t = V : a

Rozw.
t = 63 km/h : 2 m/s²
t = (63 x (5 : 18)) m/s : 2m/s²
t = 17,5 : 2 [m/s : m/s²]
t = 8,75 [s]

Odp. Narciaż zjeżdżał 8,75 sekundy.

5.
Dane:
s = 64 cm = 0,64 m
V = 800 [m/s]

Szukane:
a = ?
t = ?

Wzór:
a = V : t
t = s : V

Rozw.
t = 0,64 : 800 [m/s : m = s]
t = 0,0008 [s]

a = 800 : 0,0008 [m/s : s = m/s²]
a = 1 000 000 [m/s²]

Odp. Czas wyniesie 0,0008 s, a przyspieszenie 1 000 000 m/s².

6.
Dane:
V1 = 5,4 m/s
V2 = 3,6 m/s

Szukane:
ΔV = ?

Wzór:
ΔV = V1 - V2

Rozw.
ΔV = 5,4 - 3,6
ΔV = 1,8 [m/s]

Odp.Rzeka ma szybkość 1,8 m/s.

Powinno byś wszystko dobrze :)
Liczę na najlepszą :).

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T14:26:00+01:00
Robię w kolejności, tak jak na zdjęciu :)

1.

Dane:
m parafiny = 2,7g
V parafiny = 3cm³
m lodu = 7,2kg = 720dag = 7200g
V lodu = 8dm³ = 8000cm³

Szukane:
d parafiny = ?
d lodu = ?

Wzór:
d = m/V

Rozwiązanie:
d parafiny = 2,7g:3cm³ = 0,9g/cm³
d lodu = 7200g:8000cm³ = 0,9g/cm³

Odpowiedź: Gęstość jest taka sama.


2.

Dane:
m = 158g
d = 7,9g/cm³

Szukane:
V = ?

Wzór:
d = m/V
V = m/d

Rozwiązanie:
V = 158g:7,9g/cm³
V = 20cm³

Odpowiedź: Objętość tej kuli to 20cm³.


3.

tu będzie 0N, gdyż siła wyporu jest równa ciężarowi wypartej cieczy (tu przedmiot będzie w całości zanurzony), więc siła wyporu = 20N, a 20N-20N = 0N :)


zadanie 1

Dane:
t = 5s
a = 20m/s^

Szukane:
S = ?

Wzór:
S = at^:2

Rozwiązanie:
S = 20m/s^*5s*5s /2
S = 500m:2 = 250m

Odpowiedź: Przebędzie drogę 250 metrów.


zadanie 2

Dane:
S = 500m
t = 5s

Szukane:
V = ?

Wzór:
V = S:t

Rozwiązanie:
V = 500m:5s
V = 100m/s

Odpowiedź: Prędkość wynosi 100m/s.


zadanie 3

Dane:
t = 5s
S = 75m

Szukane:
a = ?

Wzór:
a = ΔV:t

Rozwiązanie:
ΔV = (75m:5s)-0m/s = 15m/s-0m/s = 15m/s
a = 15m/s:5s = 3m/s^

Odpowiedź: Ma przyspieszenia 3m/s^.


zadanie 4

Dane:
a = 2m/s^
ΔV = 72km/h-9km/h = 63km/h

Szukane:
t = ?

Wzór:
a = ΔV:t
t = ΔV:a

Rozwiązanie:
t = 63km/h:2m/s^
t = (63*(5/18))m/s:2m/s^
t = 17,5m/s:2m/s^
t = 8,75s

Odpowiedź: Narciarz zjeżdżał 8,75 sekundy.


zadanie 5

Dane:
S = 64cm = 0,64m
Vk = 800m/s

Szukane:
a = ?
t = ?

Wzór:
a = V:t
t = S:V

Rozwiązanie:
t = 0,64m:800m/s
t = 0,0008s
a = 800m/s:0,0008s = 1000000m/s^


zadanie 6

Dane:
V1 = 3,6m/s
V2 = 5,4m/s

Szukane:
x - V prądu rzeki

Rozwiązanie:
3,6+x = 5,4-x
x+x = 5,4-3,6
2x = 1,8 |:2
x = 0,9 [m/s]

Odpowiedź: Rzeka ma prędkość 0,9m/s.