Odpowiedzi

2010-03-13T15:00:31+01:00
Jedna z tez zawartych w tekście ''Kazanie o milosci ku ojczyznie'' PIotra Skargi jest o tym, że zgoda między rządzycymi zapewnia dobrobyt państwa i pokój z innymi państwami. Mówi o tym fragment: ''[...] dobra zgoda między pany, którzy ludźmi rządzą, a nalepsza między królmi, którzy wszystkiemu światupokój zgodą swoją przynoszą.'' Zgadzam się z tym stwierdzeniem, ponieważ zgoda między rządzącymi przynosi same korzyści - brak wojen (co skutkuje rozwojem kraju i ogolnym dobrobytem) i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Druga teza zawiera treści patriotyczne. Trzeba szanować swój kraj, ponieważ jest on dla nas jak matka. Autor porównuje państwo do okrętu z załogą - jeżeli statek zatonie, to również sami zginiemy. Każdy powinien być gotów oddać życie za ojczyznę. NIe należy mieć na wzgledzie własnych korzysci kosztem państwa. Z tą tezą również się zgadzam, ponieważ jeśli ludzie nie czują się odpowiedzialni za ojczyznę, to w razie jakiegokolwiek zagrożenia czy wojny nie będą go bronić. Piotr Skarga mówi w tym tekście o tym, że ojczyzna to wszystko, co mamy, to nasze całe życie.
6 3 6