Za rozwiązanie zadani w załocznikach DAM NAJJJJJJ . prosze o rozwiązanie dokładne zadań od 4 do 10

aby były wyrazne załączmiki nalerzy prawym przyciskiem myszki kliknąć na załoncznik i należy wybrać OTWÓRZ ŁĄCZE A JAK WYJDZIE STRONA Z OBRAZKIEM TO NA TEN OBRAZEK TRZEBA KLIKNĄĆ LEWYM PRZYCISKIEM

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T17:14:37+01:00
4)
Pp = 100 cm²
a = 10 cm - krawędź podstawy
l = a = 10 cm - tworząca stożka
h = l√3/2 = 5√3 cm - wysokość ściany bocznej
Pb = 4 * 10 cm * 5√3 cm / 2 = 100√3 cm²
odp.: A

5)
V = 64 cm³
a = 4 cm
Pc = 6 * a² = 6* 4² cm² = 6*16 cm² = 96 cm²
odp.: A

6)
rysunek w załączniku!
x * √2 = 8 cm
x = 4√2 cm
y² = x² - 4²
y² = (4√2)² - 16
y² = 32-16
y² = 16
y = 4 cm
V = 4 cm * 4 cm * 4 cm = 64 cm²

7)
k = 1/3 - stosunek podobieństwa
a₁ = 6 cm
a₂ = 6 cm / 3 = 2 cm
V = a³*√2 / 12
V₁ = 6³*√2 / 12
V₁ = 216√2 / 12
V₁ = 18√2 cm³
V₂ = 2³*√2 / 12
V₂ = 8√2 / 12
V₂ = 2√2 / 3 cm³
k³ = V₂/V₁ - stosunek objętości
k³ = (2√2 / 3 cm³)/(18√2 cm³)
k³ = (2√2)/(18√2*3)
k³ = (2√2)/(54√2)
k³ = 2/54
k³ = 1/27

8)
A)
V = a²H
m = a²H * 7,87g
B)
V = 1/3 * a²H
m = 1/3 * a²H * 2,7g
m = a²H * 0,9g
C)
V = a²H
m = a²H * 8,93g
D)
V = 1/3 * a²H
m = 1/3 * a²H * 11,34
V = a²H * 3,78

odp.: C

9) całe rozwiązanie w załączniku

10) rysunek w załączniku
k = ? - stosunek
V₁ = 1/3 * Pp * H
V₁ = 1/3 * a²/2 * a
V₁ = 1/6 * a³
V₂ = a³ - V₁
V₂ = a³ - 1/6 * a³
V₂ = 5/6 * a³
k = V₁/V₂
k = (1/6 * a³) / (5/6 * a³)
k = 1/5
2010-03-13T17:16:59+01:00
1. A
2. A
3. B
4. D
5. A
8. A
9. z pierwszego i drugiego

dziesiątego niestety nie umiem.. 6 i 7 w załączniku ;)