Żydzi, którzy w I wieku przed Chr. znaleźli się pod panowania ..... ciągle czekali na przyjście ..... . Miał ich wyzwolić z niewoli odbudować państwo Izrael. Działalność Jezusa Chr. i jego śmierć na krzyżu dały początek nowej religii monoteistycznej - ..... , a szczególnie ....... .Przez długi czas trwały prześladowania chrześcijan. Dopiero cesarz ...... uznał chrześcijaństwo za religię równorzędną z innymi wyznaniami , wydając w roku .... edykt w .......... . Jedynym legalnym wyznaniem w cesarstwie rzymskim chrześcijaństwo stało się za czasów cesarza....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T13:23:40+01:00
Żydzi, którzy w I wieku przed Chr. znaleźli się pod panowaniem Rzymian. Ciągle czekali na przyjście mesjasza. Działalność Jezusa i jego śmierć na krzyżu dały początek nowej religi monoteistycznej- judaizmowi a szczególnie chrześcijaństwu. Przez długi czas trwały prześladowania chrześcijan. Dopiero cesarz Konstantyn Wielki uznał chrześcijaństwo za religię równorzędną z innymi wyznaniami, wydając w roku 313 edykt w cesarstwie. Chrześcijaństwo stało się za czasów cesarza religią panującą.