A.)W ostrosłupie prawidłowym pięciokątnym krawędź podstawy ma długość 2dm , a krawędź boczna ma 10dm . Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa . b.) Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego ośmiokątnego wynosi 56 pierwiastka z 2 cm2 . pole powierzchni bocznej jest dwa razy większe od pola podstawy . Oblicz pole ściany bocznej tego ostrosłupa .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T13:15:39+01:00
A)
Pp=?
Pb=5 × 1/2 × a×h
a²+h²=10²
h=√99
Pb=5×1/2×2×√99=5√9×11=15√11
b)
Pb=40√3
a=2cm
40√3=10×1/2×a×h
40√3=10×1/2×2×h
40√3=10h/:10
h=4√3
1²+ (4√3)²=c²
c=√49
c=7
c)
Pc=56√2
Pb=2Pp
Pc=Pp+Pb
2/3 ×56√2=Pb
Pb= 14√2 kreska ułamkowa na 3 cm²
5 2 5