Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T16:47:32+01:00
Pp=16πcm²
s₁+s₂=60cm²
Pb₁+Pb₂=Pc (oddzielnie obliczam każdy stożek)

1. obliczam r
πr²=16π
r=4 [cm]
2. obliczam h
s₁=r*2h
s₂=r*h
s₁+s₂=60cm²
2hr+hr=60cm²
3hr=60cm²
12h=60cm²
h=5cm

3.obliczam l₁
l₁²=r²+(2h)²
l₁²=16+100
l₁=2√29 [cm]

4. obliczam l₂
l₂²=r²+h²
l₂²=16+25
l₂²=41
l₂=√41

5. obliczam Pc
Pc=Pb₁+Pb₂
Pc=πrl₁+πrl₂
Pc=4π*√41+4π*2√29=4π√41+8π√29=4π(2√29+√41)[cm²]