OPISZ:
1.odkrycia geograficzne
2.renesans-pojęcia i przedstawicieli
3.przyczyny i skutki reformacji
4.kontreformacja-postanowienia soboru trydeńskiego
5.barok-pojęcie i przedstawiciele
6.sarmantyzm
7.postanowienia uni lubelskiej
8.pierwsza wolna elekcja- kto był pierszym królem elekcyjnym ,artykuły henrykowskie
9.wojny w 18 w .
9.wojny w 17 w*
10.demokracja szlachecka
11.od tematu "rewolucja francuska" do "Europa czas przemian"

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T13:34:51+01:00
1.
* Bartolomeo Diaz odkrył Przylądek Dobrej Nadziei w 1488r., pod banderą Portugalii.
* Vasco da Gama odkrył Morską Drogę do Indii w 1498r (również Portugalczyk)
* Krzysztof Kolumb odkrył: Haiti, Kubę, Ameryke Środkową w 1492r (Hiszpan)
* Ferdynand magellan - wyprawa dookoła świata w latach 1519-1522 (Hiszpania)
* Fransisco Pizarro - Państwo Inków (Peru) w 1531-1534 (Hiszpania)
* Amerigo Vespucci - Opisanie "Nowego Lądu" - Ameryki, w 1499r. (Hiszpania)

2.
Myśl polityczna: Erazm z Rotterdamu, Nicolo Machiavelli, Tomasz More (Morus), Jean Bodin (Bodinus).

Artyści: Bramante Donato, El Greco, Giotto di Bondone (prekursor sztuki renesansowej), Leonardo da Vinci, Michał Anioł Buonarroti, Rafael Santi, Tycjan (właściwie Tiziano Vecellio), bracia Van Eyck (sztuka w Niderlandach),

Przedstawiciele literatury: Miquel Cervantes, Franciszek Rebelais, William Szekspir.

Nauka: Mikołaj Kopernik, Galileusz, Giordano Bruno.

Wielcy mecenasi: papież Juliusz II (Giuliano della Rovere), papież Leon X (Giovanni de Medici), Wawrzyniec Wspaniały Medyceusz (Medici Lorenzo).

reformacja - ruch religijno-społeczny zapoczątkowany wystapieniem Marcina Lutra w Wittenberdze w 1517r.

humanizm - jest to światopogląd renesansowy, który człowieka stawiał na pierwszym miejscu

i teraz nie wiem, czy nalezy pisać Ci sonety,fraszki itp bo to bardziej do j.polskiego.

3.
Przyczyny:
*ześwieczcznie się duchowieństwa, zyli oni jak osoby świecki, nie przestrzegali celibatu, fundusze kościelne przeznaczali na własne potrzeby
*bardzo niski poziom wykształcenia duchowieństwa
* symonia i nepotyzm
*zły przykład szedł z góry: od papiestwa. np za pontyfikatu Aleksandra VI, który pochodził z rodu Borgiów i fundusze kościelne przeznaczał na utrzymanie swoich dzieci - Cezara i Lukrecję; pontyfikat Juliusza II - nie interesował go kościół, wspierał Michała Anioła; Leon X - jego pontyfikat charakteryzował nepotyzm

Skutki:
*rozpowszechnienie się jeżyków narodowych, poprzez tłumaczenie biblii na jeżyki narodowe
* wiele państw wzbogaciło się dzięki sekularyzacji dóbr klasztornych
* wiele państw uniezależniło się od papiestwa
*powstanie nowych wyznań.

1 5 1