Mam do rozwiązania takie dwa zadania, nie potrafię rozwiązać może ktoś wie?
1.Oblicz pole i obwód równoległoboku o bokach długości 4 cm i 6 cm, jeśli kąt między tymi bokami ma miarę 45 stopni.

2. Czy przez otwór o szerokości 70 cm i wysokości 2 m można przenieść przedmiot w kształcie koła o promieniu 106 cm.

1

Odpowiedzi

2009-10-25T11:01:54+01:00
A = 4 cm
b = 6 cm
α = 45
Pole rówoległoboku P = axb x sin α (pole = iloczyn boku a , boku b i sin kąta zawartego między tymi bokami

P = 4 cm x 6 cm x sin 45
P = 24 x√2/2
P = 12√2 cm²

O = 2a + 2b
O = 2x4 +2 x6
O = 8 + 12
O = 20 cm