(1) zad
Uszereguj fluorowce według malejącej aktywności chemicznej I₂,Cl₂,Br₂,F₂

Uzupełnij równania reakcji lub zaznacz,że reakcja nie zachodzi

Cl₂ + Kl
Cl₂ + Kf
Br₂ + KCl
F₂+ KCl

(2) zad
Wyjaśnij , co to jest ozon i kiedy powstaje

(3) zad
Zapisz reakcje otrzymywania amoniaku oraz jego reakcję z wodą,kwasem solnym i azotowym (V) Określ odczyn roztworu amoniaku
1....
2....
3....
4....
odczyn amoniaku ....

(4) zad
Na podstawie podanych właściwości substancji ABC ustal który z nich to : siarkowodór,amoniak,azkot

Pierwiastek A to bezbarwny gaz,wodny roztwór tego gazu ma odczyn zasadowy ?
Pierwiastek B to bezbarwny,bezwonny,gaz malo aktywny chemicznie
Pierwiastek C bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu,jego wodny roztwór ma odczyn kwaśny

(5) zad

Ca --¹-->CaO--²-->Ca(OH)₂--³-->CaSO₄
I_____________________________I

(6)
Omów na przykładzie wapnia zjawisko pasywacji

(7)

podaj wzory i nazwy systematyczne następujących związków oraz omów krótko ich zastosowania :
a) saletra sodowa (na mecze hehe)

b) soda żrąca

(8)

porównaj właściwosci fizyczne chlotu i jodu

1

Odpowiedzi

2012-08-04T12:46:25+02:00

zad.1

Aktywność niemetali rośnie w górę grupy, więc:

I₂<Br₂<Cl₂<F₂


\\Cl_2+2KI-->2KCl+I_2\\ Cl_2+KF-->nie\ zachodzi\\ Br_2+KCl-->nie\ zachodzi\\ F_2+2KCl-->2KF+Cl_2


zad.2

Ozon jest odmianą alotropową tlenu, o wzorze O₃. Powstaje w czasie burz podczas wyładowań elektrycznych.zad.3

\\1.\ N_2+3H_2-->2NH_3\\ 2.\ NH_3+H_2O-->NH_3\cdot H_2O\\ 3.\ NH_3+HCl-->NH_4Cl\\ 4.\ NH_3+HNO_3-->NH_4NO_3


Amoniak ma odczyn zasadowy, bo reaguje z wodą oraz kwasami.zad.4

A - amoniak

B - azot

C - siarkowodórzad.5

\\1.\ 2Ca+O_2-->2CaO\\ 2.\ CaO+H_2O-->Ca(OH)_2\\ 3.\ Ca(OH)_2+H_2SO_4-->CaSO_4+2H_2O\\ 4.\ Ca+H_2SO_4-->CaSO_4+H_2\uparrowzad.6

Pasywacja jest to pokrywanie się pierwiastka warstwą własnego tlenku. Dokładniej pierwiastek pozostawiony na powietrzu reaguje z tlenem z powietrza, w wyniku czego powstaje tlenek tego pierwiastka, który pokrywa jego powierzchnię, chroniąc go przed różnymi czynnikami zewnętrznymi.

Reakcja wapnia z tlenem, w wyniku której powstaje tlenek wapnia:

2Ca+O_2-->2CaO

 

 

zad.7

a) saletra sodowa

wzór: NaNO₃

nazwa systematyczna: azotan (V) sodu

zastosowanie:

*nazwóz sztuczny

*w przemyśle spożywczym (konserwowanie mięsa)

*do produkcji azotanu (V) potasu

*do produkcji barwników

 

b) soda żrąca

wzór: NaOH

nazwa systematyczna: wodorotlenek sodu

zastosowanie:

*do produkcji mydeł i środków piorących

*w przemyśle spożywczym (E524)

*produkcja barwników 

*jako odczynnik w laboratorium chemicznym

*rafinacja ropy

 

 

zad.8

*chlor jest gazem, jod jest ciałem stałym

*chlor jest zółtozielony, jod ma barwę szarą (sublimuje, wydzielając fioletowe opary)

*oba gazy mają nieprzyjemny zapach (jod po podgrzaniu)

*chlor dobrze rozpuszcza się w wodzie, jod gorzej