Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-17T15:54:50+02:00
Http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Anatomy_of_the_Human_Ear_pl.svg&filetimestamp=20090916144417

Ucho składa się z trzech części: ucha zewnętrznego, ucha środkowego oraz ucha wewnętrznego. Ucho zewnętrzne występuje jedynie u ssaków. Ucho zewnętrzne i środkowe odpowiadają głównie za słuch, ucho wewnętrzne zawiera także elementy odpowiedzialne za równowagę.

Ucho – narząd słuchu występujący jedynie u kręgowców. Najbardziej złożone i rozwinięte uszy występują u ssaków. Ucho odbiera fale dźwiękowe, przekształca je w drgania mechaniczne, a drgania w impulsy nerwowe. Odpowiada także za zmysł równowagi
3 4 3