Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T13:42:14+01:00
Dane:
m = 0,5 kg
T₁ = - 10⁰C
temperatura topnienia Tt = 0⁰C
Cw(lodu) = 2100 [J/kg×⁰C] ( w temacie zadania jest pomyłka)
Ct = 334000 [J/kg]

1. Ciepło pobrane podczas ogrzania lodu do temp 0⁰C
Q₁ = m × Cw × ΔT
ΔT= Tt - T₁ = 0 ⁰C - (-10⁰C) = 10⁰C
Q₁ = 0,5 kg × 2100 [J/kg×⁰C] × 10⁰C = 10500J

2. Ciepło potrzebne do stopienia lodu
Q₂ = m × Ct = 0,5 kg × 334000 [J/kg] = 167 000 J

Q = Q₁ + Q₂ = 177500J
1 5 1