Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T22:27:40+01:00
Zad. 2
Podstawę dzielimy na odcinki (od lewej) y i x.
5² - 3² = x²
25 - 9 = x²
16 = x²
4 = x

(√34)² + 3² = y²
34 - 9 = y²
25 = y²
5 = y
długość |AB| = x + y = 9
P = ½ × 3 × 9
P = 13,5
Pole jest większe od 13.

Zad. 3
4 - wysokość trójkątków
12 ÷ 5 = 2,4
pierwszy trójkąt: ½ * 2 * 2,4 * 4 = 9,6
drugi trójkąt: ½ * 2,4 * 4 = 4,8
Pole zacieniowanej figury: 9,6 + 4,8 = 14,4

Zad. 4
h = odległość punktu A od ulicy
230 - (100 + 60) = 70 m
14 arów = 1400 m²
1400 = ½ * 70 * h
h = 40

Zad. 5
Przeciwprostokątna - c
5² + 12² = c²
25 + 144 = c²
c = 13
5 + 12 + 13 = 30

Zad. 6
Własność trójkąta równoramiennego. Droga musi być 2 razy większa od wysokości. Czyli 4 km.

Zad. 7
Twierdzenie pitagorasa:
x² = 2,5² - 1,5²
x = 2 m

Zad. 8
Przekątna też będzie miała 3 m, ponieważ kąty mają po 45 stopni, czyli jest to trójkąt równoramienny. Dłuższy bok ma 3√2. Wzór na przekątną w kwadracie.
3 + 3 + 3√2 = 6 + 3√2 ← jeden trójkąt
12 + 6√2 ← oba trójkąty.
√2 ≈ 1,41
czyli: 12 + 6 * 1,41 = 20,46 m = 2046 cm
* jeśli nie będziemy przybliżać pierwiastka wyjdzie 2049 cm.

Zad.9
|CD| = 60 m
|DP| to ⅓ |CD| czyli 20 m
|CP| = 40
CP tworzy kwadrat o polu 1600 m ²
a = podstawa trójkąta
1600 = ½ * 40 * a
a = 80
b = podstawa trapezu
1600 = ½ (20 + b)*40
1600 = 400 + 20b
b = 60
|AB| = 60 + 20 + 80 = 160 m
|CB|² = 40² + 80²
|CB|² = 8000
|CB| ≈ 89 m
|AD|² = 40² + 40²
|AD|² = 3200
|AD| ≈ 57 m
1 5 1