Odpowiedzi

2010-03-13T13:57:15+01:00
H2SO4 ---> H⁺ + HSO4⁻

HSO4⁻ ----> H⁺ + SO₄²⁻

H₂SO₄ --- 2H⁺ + SO₄²⁻


H₃PO₄ <--> H⁺ + H₂PO₄⁻
H₂PO₄⁻ <--> H⁺ HPO₄²⁻
HPO₄²⁻ <--> H+ + PO₄³⁻
9 4 9