Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T14:08:54+01:00
United Kingdom is one of today's major powers. Its armed forces are stationed in 80 countries around the world (the largest permanent garrisons in Germany, Cyprus, the Falkland Islands, Gibraltar and Canada). United Kingdom also has around 200 nuclear warheads. The country is also counted among the most influential in the European Union.
polski
Wielka Brytania to jedno z głównych mocarstw obecnych czasów. Jej siły zbrojne stacjonują w 80 krajach świata (największe stałe garnizony są w Niemczech, na Cyprze, na Falklandach, w Gibraltarze i w Kanadzie). Wielka Brytania posiada również ok. 200 głowic atomowych. Kraj ten jest również zaliczany do najbardziej wpływowych w Unii Europejskiej.