Odpowiedzi

2010-03-13T14:03:40+01:00
Będę mówiła od Środka.

jądro wewnętrzne
jądro zewnętrzne
płaszcz wewnętrzny
płaszcz zewnętrzny
skorupa ziemska

Ciekawostka

Najcieńsza warstwa skorupa ziemska
Najgrubsza warstwa płaszcz wewnętrzny

skorupa ziemska i płaszcz zewnętrzny tworzą Litosferę.
2 3 2
2010-03-13T14:07:36+01:00
BUDOWA WNĘTRZA ZIEMI

Do badania wnętrza Ziemi stosuje się geofizyczne metody badań. Do takich należy metoda sejsmiczna. Geofizycy badają rozchodzenie się fal sejsmicznych wywołanych trzęsieniami ziemi lub sztucznymi podziemnymi wybuchami, np.: nuklearnymi. Rodzaj, tempo i kierunek rozchodzenia się fal zmienia się w zależności id cech fizycznych materii, np.: stanu skupienia, ciśnienia, temperatury, lepkości i gęstości zależnej m. in. od składu skał.

Analiza zapisów fal sejsmicznych pozwoliła na wyróżnienie we wnętrzu Ziemi warstw (sfer) zasadniczo różniących się składem chemicznym i właściwościami fizycznymi; należą do nich: jądro, płaszcz i skorupa ziemska. Na granicy warstw występuje wąska strefa przejściowa, w której notowane są nagłe zmiany prędkości przebiegu fal. Nazwana została powierzchnią nieciągłości.

Centralną część wnętrza Ziemi, obejmującą ponad połowę jej średnicy, zajmuje jądro:

- Jądro wewnętrzne ? leżące na głębokości poniżej 5160 km, ma cechy ciała stałego, najprawdopodobniej składa się głównie z metali ciężkich

- Jądro zewnętrzne ? jest w stanie płynnym. Składa się głównie z lżejszych pierwiastków. Następuje w nim konwekcyjne przemieszczanie się gorącej materii ku chłodniejszym warstwom wyżej położonym

Jądro od następnej warstwy, tj. płaszcza, oddziela wyraźnie zaznaczająca się powierzchnia nieciągłości Wiecherta ? Gutenberga.

Płaszcz ? ze względu na skład wyróżnia się ? płaszcz górny, strefę przejściową i płaszcz dolny:

- Płaszcz górny ? do głębokości ok. 400 km budują skały złożone głównie z krzemianu żelaza i magnezu (PERYDOTYDY)

- Strefa przejściowa ? zachodzą w niej pod wpływem ciśnienia i temperatury przemiany minerałów

- Płaszcz dolny ? położony poniżej 1000 km, wzbogacony jest w krzem. Zachodzi w nim konwencja termiczna

Materia płaszcza, poza lokalnymi ogniskami magmowymi (stopionych skał), jest w stanie stałym. Płaszcz od skorupy ziemskiej oddziela bardzo wyraźna powierzchnia nieciągłości MOHO.

Skorupa ziemska ? jest ciałem stałym zbudowanym z minerałów tworzących skały.

- Skorupa oceaniczna ? buduje dno oceaniczne. Jest cienka (5 ? 8 km). Budują ją przede wszystkim skały zasadowe typu bazaltów. Pokrywa osadowa o średniej grubości 300 ? 500 m stanowi nieciągłą powłokę, brak jej na szczytach grzbietów śródoceanicznych, pojawia się na ich skłonach, a największą grubość, dochodzącą nawet do kilku kilometrów, osiąga przy skłonach kontynentów.

- Skorupa kontynentalna ? obejmuje lądowe części kontynentów i ich części podwodne, tzn. szelf, skłon kontynentalny. Jest gruba, średnio 35 ? 40 km, a największą grubość, do 80 km, osiąga w obrębie gór. Budują ją różnorodne skały krystaliczne oraz skały osadowe. Brak skał osadowych w obrębie tarcz.
2 3 2