Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-13T15:01:30+01:00
Wpływ klimatu i pogody na życie i działalność gospodarczą człowieka
Gęstość zaludnienia
Najgęściej zaludnione są obszary o najkorzystniejszych warunkach klimatycznych, czyi wąski pas wybrzeża o szerokości około 200 km gdzie warunki klimatyczne, małe wahania stanów pogody są bardzo korzystne dla człowieka.
Wpływ warunków klimatycznych na gęstość zaludnienia widać także na przykładzie poszczególnych stref klimatycznych. Najkorzystniejsze warunki dla osadnictwa panują w strefie klimatów umiarkowanych i podzwrotnikowych (te strefy skupiają największą liczbę mieszkańców Ziemi) najmniej korzystne warunki panują natomiast w strefie klimatów zwrotnikowych i okołobiegunowych – liczne subekumeny i anekumeny.
Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest jago naturalnym miejscem na Ziemi. Człowiek jako żywy organizm jest częścią przyrody. Jego życie zależy od warunków panujących w środowisku przyrodniczym. Człowiek wywiera równocześnie na niego znaczny wpływ. Przyroda dostarcza człowiekowi miejsca do jego bytowania, miejsca do odpoczynku, pokarmu i pożywienia, wielu surowców naturalnych, z których może korzystać, jak również wielu zasobów przyrody, dzięki którym może istnieć. W miejscach najbardziej zasobnych zakłada swoje osady, miasta, ponieważ potrafi wykorzystać różnorodność krajobrazu i dostosować ja do swoich potrzeb. Człowiek nauczył się z tego korzystać, lecz nie zawsze w sposób racjonalny i zgodny z naturą istnienia.
Dzisiaj człowiek wpływa na środowisko na wiele sposobów. Przeobraża je wedle własnych wyobrażeń często niszcząc to, co w nim unikatowe, niepowtarzalne. Buduje osiedla i fabryki, wydobywa kopaliny, poszukuje złóż ropy i gazu.


Nie wiem czy o to chodzi?? jak coś to poprawię
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty