Przetłumacz zdania:
1. Ja chciałbym pójść do kina.
2. W środę chciałbym pojechać do Berlina.
3. Ona chciałaby pójść na koncert.
4. W piątek chciałbym pójść na stadion i grać w piłkę.
5. W weekend chciałbym słuchać muzyki i czytać książki.
6. My chcielibyśmy mieć Porsche.
7. Dziecko chciałoby mieć psa.
8. Mama chciałaby pójść do opery.
9. Tato idzie na pocztę i do banku.
10. Moja siostra chciałaby zjeść pizzę i napić się coli.
11. Mój brat idzie do klubu młodzieżowego i słucha tam muzyki.
12. Mój przyjaciel chodzi w weekendy na koncerty i do dyskoteki.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T14:05:42+01:00
1. Ich möchte ins Kino gehen.
2. Am Mittwoch gehe ich nach Berlin.
3. Sie will zu einem Konzert zu gehen.
4. Am Freitag gehe ich zum Stadion und zu spielen
ball.
5. Am Wochenende möchte ich Musik hören und Bücher lesen.
6. Wir würden gern ein Porsche.
7. Kind möchte einen Hund haben.
8. Mom will in die Oper zu gehen.
9. Papa geht zur Post und Bank.
10. Meine Schwester will Pizza essen und trinken eine Cola.
11. Mein Bruder geht an den Jugendclub und Musik zu hören gibt.
12. Mein Freund am Wochenende kommt es zu Konzerten und Discos.


Proszę o naj ;**
1 5 1
2010-03-13T14:06:56+01:00
1. Ich möchte ins Kino gehen.
2. Am Mittwoch gehe ich nach Berlin.
3. Sie will zu einem Konzert zu gehen.
4. Am Freitag gehe ich zum Stadion und zu spielen
ball.
5. Am Wochenende möchte ich Musik hören und Bücher lesen.
6. Wir würden gern ein Porsche.
7. Kind möchte einen Hund haben.
8. Mom will in die Oper zu gehen.
9. Papa geht zur Post und Bank.
10. Meine Schwester will Pizza essen und trinken eine Cola.
11. Mein Bruder geht an den Jugendclub und Musik zu hören gibt.
12. Mein Freund am Wochenende kommt es zu Konzerten und Disco
1 5 1
2010-03-13T14:16:47+01:00
1. Ich móchte ins Kino gehen.
2. Am Mittwoch móchte ich in Berlin fahren.
3. Sie mochtet in Konzert gehen.
4. Am Freitag mochtet er in Stadion gehen und FuBall spielen
5. Am Wochenende mochte ich Musik hóren und Bócher lesen.
6. Wir mochten Porsche haben.
7. Das Kind mochtet den Hund haben
8. Die Mutter muchtet iNS oPERA GEHEN
9. Der Vati geht in Post und in Bank gehen.
10. Meine Schwester mochtet Die Pizza essen und sie trinken die Cola .
11. Mein Bruder geht im Jugendlichenklub und er hórt Musik
12. Mein Freud geht im Wochenende in Konzert und ins Disco