Proszę o rozwiązanie tego zadania na jutro czyli niedzieli 14 marca do godz. 16 - najpóżniej, poziom zad. 6 kl sp! dam najlepszą!

ps: wejście do tego załącznika jest całkiem bezpieczne!!!!!!!!!!!!!!
i jeden i drugi załącznik to te same załączniki - tylko źle coś klikłam i mam dwa! Jeżeli niektórzy nie mogą otworzyć załącznika to proszę na dole umieszczam zadania z załącznika!
3. Porównując odległości, należy przedstawić je w tych samych jednostkach, a następnie wykonać odpowiednie odejmowanie lub dzielenie.
A- Ze szkoły do domu Janek ma 800 m, a z domu do kina - 1,6 km. Ile razy dalej ma Janek z domu do kina niż z domu do szkoły? (zapisz wszystkie obliczenia)
B- Na mapie wykonanej w skali 1 : 10 000 000 odległość z Krakowa do Rzeszowa wynosi 1,6 cm, a z Krakowa do Katowic - 8,5 mm. O ile dalej jest w terenie z Rzeszowa do Krakowa niż z Katowic do Krakowa?

4. Odległość z Warszawy do Berlina ( wynosi 591 km) odpowiada na mapie linia długości 19,7 cm
W jakiej skali wykonana jest ta mapa?

5. Jaka odpowiada linia długości na mapie w skali 1:500 000 odległości z Warszawy do Pragi ( wynosi 625 km)?

6. Odległość z Krakowa do Gdańska na mapie w skali 1:20 000 000 wynosi 3,2 cm. Ile wynosi ta odleglość?

7. Na pewnej mapie ściennej droga z Warszawy do Paryża ( wynosi na naszej mapie 1606km) - ma długość 160,6 cm. Ile na tej pewnej mapie wynosi odległość z Warszawy do Berlina ( wynosi na naszej mapie 591 km).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-13T18:41:53+01:00
1. a)1230
b)4200
c)mm
d)405
e)cm
f)m
g)7,5
h)cm
i)0,89
j)mm
k)0,085
l)dm
m)0,405
n)m
o)7,259
p)m
r)2,67854
s)cm, mm

2.200km-4cm=1:5000000
1:50000000=2500km-5cm
5 km-1cm=1:500 000
500 km-10 cm= 1:5000000

3.A)1,6km=1600m
1600:800=2
Zdomu do kina Janek ma 2 razy dalej niż z domu do szkoły.
B)skala 1:10 000 000
1cm na mapie= 10km w terenie
1mm na mapie= 1km w terenie
z Krakowa do Rzeszowa
1,6cm=16mm (16km)
z Krakowa do Katowic
8,5mm=8,5km
16-8,5=7,5km
Z Krakowa do Rzeszowa jest o 7,5 km dalej, niż z Krakowa do Katowic.

4.519:19,7=30
1:3000000
Ta mapa jest wykonana w skali 1:3 000 000.

5.skala 1:500 000
1cm na mapie=5km w terenie
625:5=125cm
Odległośc z Warszawy do Pragi na mapie wynosi 125cm.

6.skala 1:20 000 000
1cm na mapie=200km w terenie
200*3,2=640km
Odległośc z Krakowa do Gdańska wynosi 640km.

7.1606:160,6=10
skala mapy= 1:1 000 000 (1cm na mapie= 10cm w terenie)
591:10=59,1
Odległośc z Warszawy do Berlina na tej mapie wynosi 59,1cm.

8. 625:60=10,41(6)7
10,41(6)7≈10,5
Podróż z Warzszawy do Pragi będzie trwała około 10,5 godzin.
6 4 6