Odpowiedzi

2010-03-13T14:25:47+01:00
Wyznacz wzór funkcji liniowej, jesli:

a) do jej wykresu nalezy punkt (0,4) i przyjmuje ona wartości ujemne tylko dla x<-6
y=ax+b
punkt (0,4)

4=0*a+b
b=4

ponadto przechodzi przez punkt (-6;0)
0=-6*a+4
6a=4
a=2/3

wzór: y=2/3 x + 4

b) do jej wykresu należy punkt (0, -½) i przyjmuje ona wartości nieumjemne tylko dla x ≤ 3/2

y=ax+b
punkt (0, -½)

-½=0*a+b
b=-½

ponadto przechodzi przez punkt (3/2;0)
0=3/2*a-½
- 3/2a=-½, mnoże przez 2
-3a=-1
a=1/3

wzór: y=1/3 x -½
14 4 14