ZAD.1
Oblicz, ile milimetrów (cm³) zajmuje:
a)62,48 g benzenu (ρ = 0,88g/cm³)
b)35,55 g alkoholu etylowego (ρ = 0,79g/cm³)
c)125 g wody (ρ = 1g/cm³)
d)331,38 g gliceryny (ρ = 1,26g/cm³)
e)706,38 g kwasu siarkowego (ρ = 1,83g/cm³)
f)81,88 g oliwy (ρ = 0,92g/cm³)

ZAD.2
Najlżejszym metalem jest lit o gęstości 0,534g/cm³. Oblicz masę jednego dm³ litu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T15:38:25+01:00
Zadanie 1
ρ = m/V
V = m/ρ

a)62,48 g benzenu (ρ = 0,88g/cm³)
V = 62,48 g/0,88g/cm³ = 71 cm³

b)35,55 g alkoholu etylowego (ρ = 0,79g/cm³)
V = 35,55 g/0,79g/cm³ = 45 cm³

c)125 g wody (ρ = 1g/cm³)
V = 125 g/1 g/cm³ = 125 cm³

d)331,38 g gliceryny (ρ = 1,26g/cm³)
V = 331,38 g/1,26g/cm³ = 263 cm³

e)706,38 g kwasu siarkowego (ρ = 1,83g/cm³)
V = 706,38 g/1,83g/cm³ = 386 cm³

f)81,88 g oliwy (ρ = 0,92g/cm³)
V = 81,88 g/0,92g/cm³ = 89 cm³

zadanie 2
dane:
ρ = 0,534 g/cm³
V = 1 dm³

szukane:
m = ?

rozwiązanie
ρ = m/V
m = ρ * V

1 dm = 10 cm
1 dm³ = (1 dm)³ = (10 cm)³ = 1000 cm³

m = 0,534 g/cm³ * 1000 cm³ = 534 g

jak masz pytania to pisz na pw