1. Nazwij struktury komórki eukariotycznej zawierające kwas deoksyrybonukleinowy (DNA). Określ, czym się różnią komórki bakterii od komórek eukariotycznych pod względem lokalizacji DNA.
2.Wiedząc, że DNA jest makrocząsteczką, wymień wszystkie rodzaje związków chemicznych (podjednostck), z których jesl zbudowana
3.Wymień struktury (organellc) komórki roślinnej, w których zachodzi rcplikacja DNA.
4. Określ, na czym polega komplementaniość nic w cząsteczce DNA.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T21:27:37+01:00
1. jądro komórkowe, mitochondrium, chloroplasty i krótkie łańcuchy DNA są także w cytoplazmie
U bakterii nić DNA jest w cytoplazmie i jest niczym nie osłonięta, w komórkach eukariotycznych DNA znajduje się w jądrze czyli jest otoczone podwójną błoną jądrową.
2. Dna składa się z nukleotydów, a każdy nukleotyd ma 3 składniki: resztę fosforanową, cukier 5 węglowy deoksyrybozę i 1 z 4 zasad azotowych: adeninę, tyminę, guaninę lub cytozynę.
3. jądro, mitochondria i chloroplasty
4. komplementarność polega na ściśle określonym łączeniu się nukleotydów w cząsteczce DNA. Adenina łączy się tylko z Tyminą i odwrotnie podwójnym wiązaniem wodorowym, a Guanina łączy się tylko z Cytozyną potrójnym wiązaniem wodorowym.
8 3 8