Odpowiedzi

2010-03-13T16:09:30+01:00
1.komisja rady-wewnętrzna jednostka organizacyjna Rady Miasta
2.rezerwa budżetowa-finanse ,które muszą byc zawsze w kasie,na wypadek pilnej sprawy.
3.budżet gminy- jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego.
4.deficyt budżetowy – występuje, gdy wydatki w budżecie danej instytucji są wyższe niż jej dochodu.
5.uchwała budżetowa- jest aktem prawnym podejmowanym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zachowaniem wymogów procedury budżetowej, który zawiera regulację podstawowych zagadnień finansów jednostki samorządu terytorialnego w roku kalendarzowym.
6.dochody i wydatki budżetowe- prawo finansowe reguluje prawno organizacyjny charakter sporządzania budżetu , który jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki.
52 4 52