Zad1 Do szklanki wlano 250 wrzątku Ile energi odda woda stygnąć do temperatury pokojowe j (20 Stopni Celcjusza)

Zad2. Do 2 litrów wody o temperaturze 60(stopni celcjusza) wlano 0,5 litrów wody o temperaturze 15 (stopni celcjusza) Jak zmieni się temperatura wody?

Zad 3.
Oblicz ile trzeba dostarcyzć ciepła aby stopić bryłę złota o msaie 4 kg która osiągneła już temperaturę topnienia.

2

Odpowiedzi

2010-03-13T14:43:13+01:00
Zad 1 250 mam na myśli 250 g=0,25 kg
wrzątek 100 C
Q=mcDt c=4200 Dt=100-20=80 C
Q=0,25*4200*80=84000 J

Zad2
Ciepło pobrane = ciepło oddane
m1*cw*Dt1 = m2*cw*Dt2 cw się skraca (ciepło właściwe)
Dt1 = (60-tk) tk - temperatura końcowa
Dt2 = tk-15
dla wody 2 l = 2 kg (można to sprawdzić m=ro*V)
2*(60-tk) = 0,5*(tk-15)
120 - 2tk =0,5tk-7,5
120+7,5 = 2,5tk
127,5=2,5tk
tk=127,5/2,5 = 51 C
woda osiągnie temperaturę 51 C

Zad 3
Q=ml l - ciepło topnienia z tablic 66570 J/kg
Q=4*66570 = 266280 J
24 4 24
2010-03-13T15:06:26+01:00
Zad.1.

Dane:
m = 250g
t1 = 100°C
t2 = 20°C
c wł wody = 4200J/kg*°C

Szukane:
Q

Wzór:
Q = m*Δt*cwł

Rozwiązanie:
Q = 0,25kg*(100°C-20°C)*4200J/kg*°C
Q = 0,25*80*4200 [J]
Q = 84000J
Q = 84kJ

Odpowiedź: Odda 84kJ energii.


Zad.2.

Dane:
m1 = 2kg
t1 = 60°C
m2 = 0,5kg
t2 = 15°C
cwł1 = cwł2 = 4200J/kg*°C

Szukane:
tk - x

Rozwiązanie:
Q1 = Q2
2*(60-x)*4200 = 0,5*(x-15)*4200
8400(60-x) = 2100(x-15) |:2100
4(60-x) = x-15
240-4x = x-15
-4x-x = -15-240
-5x = -255 |:(-5)
x = 51 [°C]

Odpowiedź: Końcowa temperatura to 51 stopni Celsjusza.


Zad.3.

Dane:
m = 4kg
ct = 64000J/kg

Szukane:
Q

Rozwiązanie:
Q = 4kg*64000J/kg
Q = 256000J
Q = 256kJ

Odpowiedź: Trzeba dostarczyć 256kJ ciepła.