Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T15:39:01+01:00
1.She glared at the little boy.

Spiorunowała wzrokiem chłopaczka

2. Where can I get hold of a copy?
Gdze moge zdobyć egzemplarz?

3. Many airlines waive change fees due to weather
Wiele linii lotniczych odstępuje od zmiany opłaty z powodu pogody

4. How far in advance should I address and send wedding invitations?
Jak daleko z góry powinienem adresować i powinienem wysyłać zaproszenia na ślub?

5. I tried to head him off.
Próbowałem zmusić go do zmiany kierunku.


6. Many old tombstones were made of marble.
Wiele starych nagrobków było wykonane z marmuru.

7. Do Something You Love For A Living
Zrób coś, co kochasz za Życia

8. Smoove Is Not A Fan Of Valentine's Day
Smoove nie jest Fanem dnia świętego Walentego

9. In my spare time, I devise schemes to create more spare time.
W moim wolnym czasie, zapisuję plany by stwarzyć więcej wolnego czasu