Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T14:32:56+01:00
1. Masa kwasu octowego:
200g x 10% = 20g

2. Wzór:
Cp= m ÷ mr x 100%

3. Obliczenia na stężenie procentowe wg wzoru:
Cp= 20 ÷ 300 x 100%
Cp= 6,67%

4. Odpowiedź: po rozcieńczeniu roztwór będzie posiadał stężenie 6,67%.
2010-03-13T14:34:05+01:00
Cp₁=10%
Mr₁=200g
Mr₂=200g+100g=300g
Ms=?
Cp₂=?

Ms=Cp₁*Mr₁
Ms=10%*200g
Ms=20g

Cp₂=Ms/Mr₂*100%
Cp₂=20g/300g*100%
Cp°₂≈6,7%
Odp.Steżenie otrzymanego roztwworu wynosi ok.6,7%

Cp-steżenie procentowe
Ms-masa substancji
Mr-masa roztworu