1. W jaki sposób ZSRR uzasadniło swoją agresję na Polskę we wrześniu 1939r.?

2. Jakie znaczenie miało powstanie polskiego rządu na wychodźstwie (1939r.)?

3. Co było przyczyną wojny radziecko-fińskiej (1940-1941)?

4. Jakie stanowisko zajęły państwa zachodnie wobec agresji ZSRR na Finlandię?

5. Pod jakim pretekstem wojska radzieckie wkroczyły do krajów nadbałtyckich?

6. Jaki był wynik bitwy o Anglię?

7. Przedstaw w punktach warunki kapitulacji podyktowane przez Niemcy rządowi francuskiemu?


Proszę o odpowiedź w 2-3 zdaniach na każde pytanie.

2

Odpowiedzi

2010-03-13T14:40:58+01:00
1. ZSRR uzasadniło swoją agresję wobec Polski tym, że: wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego, w ciągu 10 dni operacji wojskowych polska straciła swoje okręgi przemysłowe i ośrodki kulturalne, Warszawa jako stolica polski już nie istnieje, rząd polski uległ rozkładowi, państwo polskie przestało istnieć.

2.Powstanie polskiego rządu na wychodźstwie miało duże znaczenie. Zajmowało się czynnym popieraniem społeczeństwa w walce z okupantem niemieckim, łącznością ze społeczeństwem, organizacją walki z Niemcami razem z Francją i Wielką Brytanią, budową polskiej armi, budowaniem struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

3. Przczyny:
-nieufność obu państw wobec siebie ze względu na różnice ustrojowe
-proniemiecka polityka zagraniczna Finlandii
-chęć zabezpieczenia przez ZSRR Leningradu

4. Zachodnie państwa popierały Finlandię wobec agresji dokonanej przez ZSRR na Finalndię. Zdecydowanie potępiły one działania ZSRR.

6. Zwycięstwo Wielkiej Brytanii i jej sojuszników.
  • Użytkownik Zadane
2010-03-13T14:51:19+01:00
1. Moim zdaniem ZSRR uzasadniło swoją agresję wobec Polski tym, że wojna z Niemcami ujawniła bankructwo Rzeczypospolitej. Poza tym w ciągu dziesięciu dni Polska wiele straciła, np. ośrodki kulturalne, Warszawa nie była już stolicą Polski, a nasze państwo przestało istnieć.

2. Powstanie polskiego rządu na wychodźstwie miało ogromne znaczenie, ponieważ zajmowało się popieraniem społeczeństwa, łącznością z nim, oraz planowaniem walk z Francją, Anglią. Budowali także Polską armię.

3.
1 ) proniemiecka polityka Finlandii
2 ) inne ustroje polityczne
3 ) nieufność obu państw wobec siebie

4. Kraje zachodnie bardzo popierały Finlandię, dzięki czemu potępiały działania ZSRR.

5. Stalin uznał, że korzystając z zaangażowania sił niemieckich we Francji należy ostatecznie zająć ziemie, które przypadły mu w następstwie podziału Europy, dokonanego w spółce z Hitlerem, i utwierdzić tu swe panowanie.

6. Wielka Brytania wraz ze swoimi sojusznikami wygrała.

7. Tego zadania nie mogę rozwiązać, ponieważ brakuje mi takich informacji xD. Ale jak coś, to edytuję :D