Zad.1 Korzystając z podręcznika lub ze słownika pojęć geograficznych co to jest kraina geograficzna.

Zad.2 Wyjaśnij następujące określenia:
pagórek-
wzgórze-

Zad.3 Na podstawie atlasu do przyrody uzupełnij.(wymień min.
3 zwierzęta, rośliny, miasta, rzeki)
Pas ukształtowania Cechy Rośliny Główne Główne
powierzchni krajobrazu i zwierzęta miasta rzeki

Pobrzeża
Południowobałtyckie

Pojezierza

Niziny
Środkowopolskie

Wyżyny

Kotliny
Podkarpackie

Góry

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T15:15:27+01:00
Zad.1
Kraina geograficzna-to obszar różniący się od obszarów sąsiednich . Podstawowymi kryteriami, na podstawie których wyodrębnia się krainy geograficzne, są wyróżniające się cechy środowiska, np. rzeźba terenu, klimat, roślinność

zad.2 Pagórek-wzniesienie o wysokości względnej do kilkunastu metrów
Wzgórze-wzniesienie - o wysokości względnej od 20 do 300 metrów.
zad.3

Pojezierze Białoruskie , Mazurskie,Białoruskie
Niziny;śląska,północno mazowiecka,południowo wielkopolska
Wyżyna;śląska ,krakowsko-częstochowska,lubelska
kotliny podkarpackie;oświęcimska
góry;sudety karpaty ,beskid niski
2 5 2