Zad.1.
wypisz dwie nazwy największych plemion zamieszkujących ziemie polskie zanim powstało państwo Polskie. Od czego pochodzą nazwy tych plemion?
zad.2.
Który z władców Piastowskich przeniósł stolicę Polski z Gniezna do Krakowa? Co było przyczyną tej decyzji?
zad.3.
Uzupełnij:
średniowieczna nazwa kopalni soli to ....
imię córki Władysława Łokietka, żony króla węgierskikego to ........
zad.4.
Z pośród podanych ziem dokonaj podziału na te, które udało się zjednoczyc Wadysawowi Lokietkowi lub Kazimierzowi Wielkiemu

Mazowsze, Wielkopolska, Rus Halicka i Podole, Małopolska, Kujawy, ziemia sierackołeczycka

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T14:48:41+01:00
Zad.1.
Wiślanie - od cieków wodnych, które w dawnej polszczyźnie określano mianem Wisły
Polanie - od rolniczego charakteru gospodarki pleminie
zad.2.
Kazimierz Odnowiciel, przeniósł stolicę ze względu na to, że Gniezno było zniszczone
zad.3.
Uzupełnij:
średniowieczna nazwa kopalni soli to żupa solna
imię córki Władysława Łokietka, żony króla węgierskiego to Elżbieta
zad.4.
Władysław
Małopolska, Wielkopolska, ziemia sieradzko-łęczycka, Kujawy

Kazimierz
Mazowsze, Ruś Halicka