Tata maluje ścianę domu. Jego drabina o długości 4 m oddalona jest od ściany budynku o 1 m. Jurek trzyma puszke z farbą stojac na mniejszej drabinie która oparta jest o ściane pod tym samym katem, co drabina taty i stanowi 3/4 jej długości. Jak daleko od sciany odsunieta jest drabina Jurka? zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T14:42:00+01:00
¾*4=3m
4*x=3*1
4x=3|:4
x=0.75(m)

odp. drabina jurka odsunieta jest od sciany o 0,75m.