Testowe proszę o poprawne odpowiedzi.
1.Realny PKB:
a)jest dostosowany do realnych warunków danego kraju
b)odzwierciedla wielkość dochodu narodowego w odniesieniu doc innych krajów
c) uwzględnia zjawisko inflacji w gospodarce

2.Z jaka funkcja pieniądza wiąże się określenie "pieniądz jest powszechnie akceptowanym towarem", za który każdy sprzedawca gotów jest oddać swój towar?
a) środkiem płatniczym
b)miernikiem wartości
c) środkiem wymiany

3.Dlaczego należy badać makrotoczenie?
a) ponieważ badają je wszyscy konkurenci
b) ponieważ decyduje o warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa - firma nie może go zmieniać i musi się do niego przystosować.
c)poniewaz stanowi najwazniejsza czesc przedsiebiorstwa

4.Jeśli cena dobra rośnie:
a)rosnie wielksoc popytu na to dobro
b)rosnie wielksoc podazy innego dobra
c)zmienia sie popytu i podaży tego dobra.

5.Z ponizszych sformułowań wybierz prawdziwe:
a)najwazniejsze zasoby to praca, kapitał, ziemia
b)rynek w gospodarce nie pelni roli mechanizmu sterującego zachowaniami jej podmiotow
c)mechanizm gospodarki rynkowej nie wskazuje podmiotom gospodarki jak mają sie zachować.

Prosze o podanie prawidlowych odpowiedz :)) Dziękuje.

2

Odpowiedzi

2010-03-13T14:47:49+01:00
  • Użytkownik Zadane
2010-03-13T15:24:42+01:00
1-C
2-A
3-B
4-niewiem
5-niewiem
1 1 1