Ewolucja (łac. evilutio – rozwinięcie) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji.

muszę napisać współczesne zastosowania!! pilne

1

Odpowiedzi

2010-03-13T17:08:52+01:00