W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym długość krawędzi podstawy a=4cm. . Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego graniastosłupa , jeżeli przekątna tej bryły jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60∧(stopni)

1

Odpowiedzi

2010-03-13T14:57:49+01:00
A=4cm
d=a√2=4√2cm
h=wysokość bryły

z kątów:90, 60 i 30 masz:
przekątna bryły=2d=2×4√2=8√2cm
h bryły=8√2√3:2=4√6cm
pole=2a²+4ah=2×4²+4×4×4√6=32+64√6=32(1+2√6)cm²
v=a²h=4²×4√6=64√6cm³